"tell one's son" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's son kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś syn
  1. tell czasownik + son rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What would she tell her son or daughter when they asked about their father?

    Podobne kolokacje: