"tell one's friend" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's friend kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's friends
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś przyjaciel
  1. tell czasownik + friend rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Maybe he should tell his old friend to go away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo