BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"friend named" — Słownik kolokacji angielskich

friend named kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjaciel nazwał
  1. name czasownik + friend rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He put his mother in the car, and they drove into the city to meet a friend named David.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo