"tell one's friends" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's friends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś przyjaciele
  1. tell czasownik + friend rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The next day you tell a friend about these people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo