"tell one's captain" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's captain kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell the captain
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś kapitan
  1. tell czasownik + captain rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The person he was speaking to told the captain to stand by.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo