"tell the captain" — Słownik kolokacji angielskich

tell the captain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz kapitanowi
  1. tell czasownik + captain rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The person he was speaking to told the captain to stand by.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo