"tell one's aides" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's aides kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell aides
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś bliscy współpracownicy
  1. tell czasownik + aide rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Indeed, he told aides earlier in the day that maybe the pain of defeat would hit him later.

    Podobne kolokacje: