"tell aides" — Słownik kolokacji angielskich

tell aides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz bliskim współpracownikom
  1. tell czasownik + aide rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Indeed, he told aides earlier in the day that maybe the pain of defeat would hit him later.

    Podobne kolokacje: