"tell folks" — Słownik kolokacji angielskich

tell folks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz ludzi
  1. tell czasownik + folk rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But he hadn't been able to tell his folks about that, of course.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo