BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"folk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

folk rzeczownik

rzeczownik + folk
Kolokacji: 22
country folk • city folk • village folk • mountain folk • folk of life • ...
folk + rzeczownik
Kolokacji: 108
folk song • folk music • folk tale • folk singer • Folk Art • folk dance • folk hero • folk tradition • folk musician • folk artist • ...
folk + czasownik
Kolokacji: 68
folk says • folk goes • folk knows • folk comes • folk gets • folk thinks • folk makes • folk wants • folk calls • folk takes • ...
czasownik + folk
Kolokacji: 27
tell folks • see folks • get folks • keep the BBC folk • know folks • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
  • But he hadn't been able to tell his folks about that, of course.
  • "In general I can go home and tell my folks they are on second base."
  • I'm sure I don't have to tell you folks that.
  • And you couldn't tell folks their boy was killed, only to have him turn up alive later on.
  • "Is that what you tell folks in town about me?"
  • "I've been thinking about doing it for a while, since you told your folks," he said to her.
  • If you tell folks you're a model, they shut down.
  • I'll put the weight back on, you'll see, was what he told folks.
  • I went back home and told my folks some story.
  • And I tell other folks to boycott those products also.
2. see folks = zobacz ludzie see folks
3. get folks = mieć ludzie get folks
przymiotnik + folk
Kolokacji: 103
old folk • common folk • ordinary folk • young folk • good folk • white folk • black folk • poor folk • American folk • local folk • ...
przyimek + folk
Kolokacji: 12
of folk • for folks • to folk • from folk • with folk • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.