MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"tell an interviewer" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz przeprowadzającemu rozmowę kwalifikacyjną
  1. tell czasownik + interviewer rzeczownik
    Silna kolokacja

    "I like to do business with friends," he told an interviewer in 1957.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo