"teach ways" — Słownik kolokacji angielskich

teach ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz drogi
  1. teach czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Many teachers continue the tradition of teaching the way from the past 50 years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo