ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach the way" — Słownik kolokacji angielskich

teach the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz drogę
  1. teach czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Many teachers continue the tradition of teaching the way from the past 50 years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo