ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach the generation" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: teach generations
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz generację
  1. teach czasownik + generation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So how do we teach the next generation to read?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo