ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach generations" — Słownik kolokacji angielskich

teach generations kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz generacje
  1. teach czasownik + generation rzeczownik
    Silna kolokacja

    So how do we teach the next generation to read?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo