"pass to generation" — Słownik kolokacji angielskich

pass to generation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj generacji
  1. pass czasownik + generation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now it is in their hands, to pass to the next generation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo