"generation born" — Słownik kolokacji angielskich

generation born kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): generacja urodzony
  1. born czasownik + generation rzeczownik
    Silna kolokacja

    Often, they are from the generation born just after the Communists took power in 1949.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo