"teach one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

teach one's kids kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach kids
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczyć czyjś dzieci
  1. teach czasownik + kid rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Not sure what they're teaching kids in college these days.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo