"teach Physics" — Słownik kolokacji angielskich

teach Physics kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach physics
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz Fizyki
  1. teach czasownik + physics rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has been teaching physics in high schools over 30 years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo