"teach Law" — Słownik kolokacji angielskich

teach Law kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach law
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz Prawa
  1. teach czasownik + law rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the age of 87 he was still teaching law.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo