ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach Economics" — Słownik kolokacji angielskich

teach Economics kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach economics
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz Ekonomii
  1. teach czasownik + economics rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He taught economics at the university from 1935 to 1942, then decided to make a career change.

powered by  eTutor logo