ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach Drama" — Słownik kolokacji angielskich

teach Drama kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach drama
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz Dramat
  1. teach czasownik + drama rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She began teaching speech and drama, but had always wanted to act.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo