ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach drama" — Słownik kolokacji angielskich

teach drama kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz dramat
  1. teach czasownik + drama rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She began teaching speech and drama, but had always wanted to act.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo