"talked together" — Słownik kolokacji angielskich

talked together kolokacja
Popularniejsza odmiana: talk together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozmawiać razem
  1. talk czasownik + together przysłówek
    Luźna kolokacja

    He was in her room and they were talking together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo