BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"talk" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

talk czasownik

talk + rzeczownik
Kolokacji: 10
chance to talk • opportunity to talk • time to talk • way to talk • talk over things • ...
czasownik + talk
Kolokacji: 81
start talking • stop talking • keep talking • begin talking • continue talking • finish talking • stand talking • sit talking • like talking • ...
talk + przyimek
Kolokacji: 48
talk about • talk to • talk down • talk up • talk out • ...
talk + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 154
talk quietly • talk openly • talk freely • talk tough • talk loudly • talk privately • talk directly • talk fast • actually talk • talk softly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. talk quietly = rozmawiaj cicho talk quietly
2. talk directly = rozmawiaj bezpośrednio talk directly
3. talk openly = rozmawiaj otwarcie talk openly
4. talk freely = rozmawiaj swobodnie talk freely
5. talk fast = rozmawiaj szybko talk fast
6. talk loudly = rozmawiaj głośno talk loudly
8. actually talk = faktycznie rozmawiaj actually talk
9. talk softly = rozmawiaj łagodnie talk softly
  • He was in her room and they were talking together.
  • Instead, he found a house full of people all talking together.
  • Not until after the war when we could talk together.
  • Do you want to talk to both of them together?
  • The two men went out of the room, talking together.
  • You and I have never talked through any problems together.
  • No two people could sit alone and talk together, especially about their former lives.
  • Watch television together and talk about the programs you see.
  • The men on the street talked together for a moment.
  • I did as she asked me, and they talked together for a few minutes.
11. talk later = rozmawiaj później talk later
12. talk excitedly = rozmawiaj z podnieceniem talk excitedly
13. talk publicly = rozmawiaj publicznie talk publicly
14. talk alone = rozmawiaj w pojedynkę talk alone
15. talk seriously = rozmawiaj poważnie talk seriously
16. talk about = mówić o talk about
17. talk tough = mówić w taki sposób\, że się wbudza strach u innych talk tough
18. talk constantly = rozmawiaj ciągle talk constantly
19. talk once = rozmawiaj raz talk once
20. talk earnestly = rozmawiaj poważnie talk earnestly
21. talk easily = rozmawiaj łatwo talk easily
23. talk further = rozmawiaj dalej talk further
24. talk animatedly = rozmawiaj z ożywieniem talk animatedly
25. hardly talk = ledwie rozmawiaj hardly talk
26. talk away = przegadywać, przegadać talk away
27. better talk = lepsze mówienie better talk
28. frequently talk = często rozmawiaj frequently talk
29. talk before = rozmawiaj wcześniej talk before
30. talk as well = rozmawiaj też talk as well
31. talk rapidly = rozmawiaj szybko talk rapidly
32. simply talk = po prostu rozmawiaj simply talk
33. talk endlessly = rozmawiaj w nieskończoność talk endlessly
34. talk quickly = rozmawiaj szybko talk quickly
35. talk incessantly = rozmawiaj bez ustanku talk incessantly
36. barely talk = ledwie rozmawiaj barely talk
37. talk dirty = mówić sprośnie, sprośna gadka talk dirty
38. talk regularly = rozmawiaj regularnie talk regularly
39. talk aloud = rozmawiaj głośno talk aloud
40. talk specifically = rozmawiaj specjalnie talk specifically
41. talk casually = rozmawiaj mimochodem talk casually

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.