"talk together" — Słownik kolokacji angielskich

talk together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozmawiaj razem
  1. talk czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He was in her room and they were talking together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo