ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"swung away" — Słownik kolokacji angielskich

swung away kolokacja
Popularniejsza odmiana: swing away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakołysany daleko
  1. swing czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    His head had swung away as if I'd hit him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo