"swing wide" — Słownik kolokacji angielskich

swing wide kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakołysz szeroko
  1. swing czasownik + wide przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Just then, the door from the main room swung wide.

powered by  eTutor logo