"swing wildly" — Słownik kolokacji angielskich

swing wildly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakołysz lekkomyślnie
  1. swing czasownik + wildly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But he seemed to be trying too hard, swinging wildly and desperately.

powered by  eTutor logo