"swing away" — Słownik kolokacji angielskich

swing away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaakceptowanie
  1. swing czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    His head had swung away as if I'd hit him.

powered by  eTutor logo