BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"survey the scene" — Słownik kolokacji angielskich

survey the scene kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badanie scena
  1. survey czasownik + scene rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Outside my door I stopped short and surveyed the scene.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo