BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"survey the room" — Słownik kolokacji angielskich

survey the room kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badanie pokój
  1. survey czasownik + room rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then Step surveyed the room, seeing it now as if through their eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo