BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"survey" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

survey czasownik

survey + rzeczownik
Kolokacji: 24
survey the scene • survey the room • survey the area • survey the damage • survey one's surroundings • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. survey the scene = badanie scena survey the scene
  • Outside my door I stopped short and surveyed the scene.
  • She turned from the diagnostic bed to survey the scene around her.
  • They took some time to survey the scene, to get to know it.
  • It was then that my husband came home from work and surveyed the scene.
  • He moved his hand back from the can and surveyed the scene.
  • We paused just inside the door to survey the scene.
  • A few, like the woman near the center, stand up to survey the scene, and one, an old man in black, works from a chair.
  • The major surveyed the scene, then turned to face the door.
  • A moment later, he stopped the car and surveyed the scene.
  • He walked across to it, turned and surveyed the scene.
2. survey the room = badanie pokój survey the room
3. survey the area = badanie obszar survey the area
czasownik + survey
Kolokacji: 4
begin surveying • stand surveying • continue surveying • start surveying
survey + przyimek
Kolokacji: 20
surveyed by • surveyed in • survey for • survey at • survey on • ...
survey + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
quickly survey • originally surveyed • roughly surveyed • carefully survey • thoroughly surveyed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.