ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"support the conclusion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprzyj zakończenie
  1. support czasownik + conclusion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He has put forward four lines of argument to support his conclusion.

powered by  eTutor logo