KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"support" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

support czasownik

support + rzeczownik
Kolokacji: 534
support Actress • support Actor • support legislation • support groups • support candidates • support services • support initiatives • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
9. support independence = wsparcie niezależność support independence
20. support artists = wsparcie artyści support artists
22. support life = wsparcie życie support life
25. support schools = wsparcie szkoły support schools
26. support unions = wsparcie związki zawodowe support unions
28. support forces = wsparcie siły support forces
30. support JavaScript = wsparcie JavaScript support JavaScript
41. support one's contention = wsparcie czyjś twierdzenie support one's contention
43. support one's bid = wsparcie czyjś oferta support one's bid
45. support one's wife = wsparcie czyjś żona support one's wife
47. support one's call = wsparcie czyjś rozmowa telefoniczna support one's call
49. support frames = wsparcie ramy support frames
50. support one's case = wsparcie czyjś przypadek support one's case
51. support one's mother = wsparcie czyjś matka support one's mother
53. support marriage = wsparcie małżeństwo support marriage
54. support women = wsparcie kobiety support women
57. support one's son = wsparcie czyjś syn support one's son
58. support acts = supporty support acts
59. support institutions = wsparcie instytucje support institutions
62. support terrorism = wsparcie terroryzm support terrorism
63. support features = wsparcie cechy support features
64. support one's head = wsparcie czyjś głowa support one's head
67. evidence to support = dowody do wsparcia evidence to support
69. support one's request = wsparcie czyjś prośba support one's request
70. support units = wsparcie jednostki support units
71. support Israel = wsparcie Izrael support Israel
73. support the notion = potwierdź pojęcie support the notion
75. support a ban = potwierdź zakaz support a ban
76. support forms = wsparcie formy support forms
77. support one's nomination = wsparcie czyjś nominacja support one's nomination
78. support one's body = wsparcie czyjś ciało support one's body
79. support bands = zespoły grający supporty support bands
  • Ask for reasons and specific evidence to support their conclusions.
  • He has put forward four lines of argument to support his conclusion.
  • Instead, the court should only ask whether there is some basis in evidence to support the conclusion.
  • "The available data are too weak to support strong conclusions."
  • I could not find the evidence to support his conclusions.
  • Only then would one present the few, appropriate studies that supported the conclusion.
  • The second was an explanation of the science supporting their conclusions.
  • Studies of the early mapping evidence also support scholars' conclusions.
  • Reports from the other companies of 2nd Battalion supported his conclusion.
  • He said three other lines of evidence converged to support his conclusion.
84. support one's country = wsparcie czyjś kraj support one's country
87. support the concept = poprzyj pojęcie support the concept
88. support events = wsparcie wydarzenia support events
92. support a variety = poprzyj rodzaj support a variety
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 100
czasownik + support
Kolokacji: 66
help support • continue to support • refuse to support • tend to support • fail to support • continue supporting • intended to support • ...
support + przyimek
Kolokacji: 45
supported by • support for • support throughout • support among • supported since • ...
support + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 144
strongly support • fully support • actively support • financially support • generally support • publicly support • initially support • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.