"support women" — Słownik kolokacji angielskich

support women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wsparcie kobiety
  1. support czasownik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    The best way to support these young men and women is to bring them home alive.

    Podobne kolokacje: