"suffer fates" — Słownik kolokacji angielskich

suffer fates kolokacja
Popularniejsza odmiana: suffer the fate
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu losów
  1. suffer czasownik + fate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How many more of them had suffered the same fate?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo