"suffer a fate" — Słownik kolokacji angielskich

suffer a fate kolokacja
Popularniejsza odmiana: suffer the fate
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu losu
  1. suffer czasownik + fate rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    How many more of them had suffered the same fate?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo