"substantially greater" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znacznie bardziej wielki
  1. substantially przysłówek + great przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Under that approach, he said, states would have "substantially greater flexibility" in spending money for child nutrition.