"stretch the way" — Słownik kolokacji angielskich

stretch the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozciągnij drogę
  1. stretch czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The silence stretched all the way to the stars and back.

    Podobne kolokacje:

podobne do "stretch the way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "stretch the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik

podobne do "stretch the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stretch the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne