"straight season" — Słownik kolokacji angielskich

straight season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prosta pora roku
  1. straight przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They still have a team good enough to win for a third straight season.

    Podobne kolokacje: