"story to tell" — Słownik kolokacji angielskich

story to tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historia powiedzieć
  1. tell czasownik + story rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So why would anyone think he has a story to tell?

    Podobne kolokacje:

podobne do "story to tell" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "story to tell" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom