"steady way" — Słownik kolokacji angielskich

steady way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stabilna droga
  1. steady przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But he manages to march to victory in his own steady way.

    Podobne kolokacje: