"skłon" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skłon" po polsku

skłon

rzeczownik
 1. bend ***
  • skłon (w sporcie) [policzalny]
   That last bend made me throw my back out. (Tamten ostatni skłon sprawił, że coś mi strzeliło w kręgosłupie.)
   I couldn't even make a bend after all these exercises. (Nie mogłem nawet zrobić skłonu po tych wszystkich ćwiczeniach.)
rzeczownik
 1. nod ****   [policzalny]
  I gave him a nod to show that I recognize him. (Kiwnąłem do niego aby pokazać, że go rozpoznaję.)
  Give me one nod if you want water. (Kiwnij raz, jeżeli chcesz wody.)

Powiązane zwroty — "skłon"

rzeczownik
czasownik
skłaniać = induce +6 znaczeń
skłaniać się = tilt +1 znaczenie
phrasal verb

powered by  eTutor logo