"skinienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skinienie" po polsku

skinienie

rzeczownik
 1. bob ****
  • kiwnięcie, skinienie (np. głową na znak zgody, potwierdzenia)
   He gave a bob. (On skinął głową.)
   I saw her give a bob but later she said she never agreed to my idea. (Widziałem jak skinęła głową, ale później mówiła, że nigdy nie zgodziła się na mój pomysł.)
 2. wave ****
  • skinienie, kiwnięcie (np. ręką) [policzalny]
   He gave me a friendly wave from afar. (On przekazał mi przyjacielskie kiwnięcie ręką z daleka.)
   Everyone was waiting for the wave of her hand. (Każdy czekał na skinienie jej ręki.)
 3. beck *
  • skinienie, zawołanie
   She has him at her beck and call. (Ona ma go na każde swoje zawołanie.)
 4. nod ****
  • kiwnięcie, skinienie [policzalny]
   I gave him a nod to show that I recognize him. (Kiwnąłem do niego aby pokazać, że go rozpoznaję.)
   Give me one nod if you want water. (Kiwnij raz, jeżeli chcesz wody.)

powered by  eTutor logo