"simply pull" — Słownik kolokacji angielskich

simply pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po prostu pociągnij
  1. pull czasownik + simply przysłówek
    Zwykła kolokacja

    It would do no good to turn and run, for they'd simply pull him down.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo