"show responses" — Słownik kolokacji angielskich

show responses kolokacja
Popularniejsza odmiana: show a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedzi widowiska
  1. show czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Programs like that are difficult to show a more immediate positive response," she said.

powered by  eTutor logo