"show a response" — Słownik kolokacji angielskich

show a response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokaż odpowiedź
  1. show czasownik + response rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Programs like that are difficult to show a more immediate positive response," she said.

powered by  eTutor logo