"shadow reveals" — Słownik kolokacji angielskich

shadow reveals kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow reveals
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień wyjawia
  1. shadow rzeczownik + reveal czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow reached inside and pressed the light switch, revealing the scene within.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo