"Shadow reveals" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow reveals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień wyjawia
  1. shadow rzeczownik + reveal czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow reached inside and pressed the light switch, revealing the scene within.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo